APLIKO SI PUNËOFRUES

Ftojmë të gjitha kompanit të plotësojnë të dhënat e formularit ‘’ apliko si punëofrues’’ për të na derguare vendet e lira të punës që ofrojnë.

 

Qëllimi i qendrës profesionale Finance Partner është promovimi i burime njerëzore në tregun e punës duke i kualifikuare profesionalisht me kurse praktike të liçensuara.

FORMULARI REGJISTRIMIT