Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

PAKETA OFFISE

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë.
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
 • Kohëzgjatja e trajnimit është  4 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 10 seanca
 • Një séance është 2 orë e 30 minuta. Në total zhvillohen 25 orë  kurs
 • Trajnimi zhvillohet në grup. Kursizhvillohet gjatë javës ose fundjavë
 • Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili mund të vlerësojë cilësin e kursit
 • Te gjitha modulet e kursit jane te azhornuara me ndryshimet e fundit ligjore
 • Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË KURSIT
 • MODULI NR 1.Microsoft Word
 • MODULI NR 2.Microsoft  Excel.
 • MODULI NR 3.Microsoft  Access.
 • MODULI NR  4. Microsoft Powerpoint.
 • MODULI NR 5. Internet. Email.
 • MODULI NR 6. Permbledhje
SHËNIME
 • Stafi pedagogjik përbëhet nga specialist të fushës informatike me shumë përvojë në mësimdhënien e paketës Offise
 • Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, juristë, sipërmarrës, administrator, menaxher, punonjës administrate, student, si dhe cdo individ që dëshiron të mësoje praktikisht paketën Offise  
 • Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet