Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Lidership

Trajnim i njohur nga Ministria e Financës dhe Ekomomisë
INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  •  Kohëzgjatja e trajnimit është  3 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 6  seanca Kohëzgjatja e një séance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatë javës ose fundjavë

     Seanca e pare e kursit zhvillohet falas ku secili mund te vleresoje cilesine  kursit

     Trajnimi zhvillohet në grup.Pagesa shumë e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste

lidership
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 Moduli nr 1.Çfarë është lidershipi. Parimet e lidershipit. Manaxherët – liderët.

 moduli nr 2. Faktorët kryesorë të lidershipit. Cikli i përgjithshëm i lidershipit.

 moduli nr 3.Tiparet e rëndësishme të lidërve. Modelet e sjelljeve të lidereve.

 moduli nr 4.Kronologjia e teorive të lidershipit. Liderët lindin apo bëhen të tillë.

 moduli nr 5.Diskutim i hapur. Pyetje, përgjigje.

 moduli nr 6.Përmbledhje.

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvojë në mësimdhënien e trajnimit të lidershipit Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, sipërmarrës, administrator, menaxher, student, si dhe cdo individ që dëshiron të mësojë rreth këtij trjnimi profesional

    ▣ Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet