Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Ndërmjetësimi

INFORMACION RRETH TRAJNIMIT

 Kohëzgjatja e trajnimit është  2 javë. Gjatë trajnimit zhvillohen 4 seanca

 Kohëzgjatja e një séance është 2 orë. Kursi zhvillohet gjatëjavës ose fundjavë

 Seanca e parë e kursit zhvillohet falas ku secili pjesmarrës vlerëson cilësine kursit

 Trajnimi zhvillohet në grup. Pagesa shume e arsyeshme, mund të bëhet dhe me këste

ndermjetsimi
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË TRAJNIMIT

 Moduli nr 1. Çfarë është ndërmjetësimi. Parimet e ndërmjetësimit.

 Moduli nr 2. Instanca shtetërore e ndërmjetësimit.fushat e ndërhyrjes së ndërmjetësimit.

 Moduli nr 3.  Aktet ligjore dhe nën-ligjiore. Aktë– marrëveshja e Ndërmjetësimit.

 Moduli nr 4. Kriteret dhe procedura e liçensimit.përmbledhje

SHËNIME

 Kursi shpjegohet nga Lektorë të licensuar si ndërmjetesues me shumë eksperience në mësimdhënie

 Kursin mund ta ndjekin: Ekonomistë, juristë, sipermarrës, administratorë, menaxher marketingu, punonjës të administratës, studentë, si dhe cdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë praktikisht si funksionon ligji për ndërmjetësimin në Republikën e Shqiperisë

 Në përfundim të kursit pjesmarrësit paisen me leksionet dhe çertifikatën e trajnimit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. Çertifikata njihet dhe jashtë pasi të përkthehet dhe noterizohet