Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Program Financiar - Bilanci Online

INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  • • Kohëzgjatja e kursit është 2 jave.
  • • Gjate kursit zhvillohen 7 seanca.
  • • Kohëzgjatja e një seance është 2 orë.
  • • Zhvillohen 14 orë kurs në total
  • • Kursi zhvillohet në grup
  • • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie
  • • Kursantët trajnohen me programin origjinal Bilanci Online
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË KURSIT

▣ Moduli. 1 – Çelje e magazinës, çelja e artikujve, çelja e qëndrave të kostos,

▣ Moduli  2 – Moduli i blerjeve dhe i furnitorëve

▣ Moduli  3 – Moduli i shitjeve dhe i klientëve

▣ Moduli  4 – Arka / banka

▣ Moduli  5 – Listë pagesa

▣ Moduli  6 – Amorizimi i aktiveve afatgjata

▣ Moduli 7 – Ndërtimi i raporteve të personalizuara, kostumizmi i ambienteve të punës

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie.
  • Në përfundim të trajnimit pjesmarresit paisen me leksionet dhe çertifikaten e trajnimit e njohur nga Ministria e Finances dhe ekonomise.
  • Tarifa e arsyeshme