Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Programi Bilanc

INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  • • Kohëzgjatja e kursit është 2  javë.
  • • Gjatë kursit zhvillohen 4 seanca.
  • • Kohëzgjatja e një seance është 1 orë e 30 minuta.
  • • Kursi zhvillohet në grup
  • • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË KURSIT

▣ Moduli. 1 –Celje e Magazinës, Celje e artikujve dhe artikuj prodhimi, celja e qëndrave të kostos

▣ Moduli. 2 – Blerjet. Furnitoret

▣ Moduli  3 – Shitjet. Klientet

▣ Moduli  4 – Arka / Banka

▣ Moduli  5 – Liste pagesa

▣ Moduli  6 – Amorizimi i aktiveve afatgjata

▣ Moduli  7 – Ndërtimi i raporteve të personalizuara, kostumizii i ambienteve të punës

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie.
  • Në përfundim të trajnimit pjesmarresit paisen me leksionet dhe çertifikaten e trajnimit e njohur nga Ministria e Finances dhe ekonomise.
  • Tarifa e arsyeshme